Mi a teendő

Tájékoztató a temetkezési szolgáltatásokról, teendõkrõl.

A családot ért gyász esetén célszerû azonnal tanácsot kérni telefonon a követendõ tennivalókról és a temetkezési lehetõségekrõl Irodánk munkatársaitól.

06 92/596-434, 06 20/209-7177

Lakáson történõ elhalálozásnál értesíteni kell a háziorvost vagy az ügyeletes orvost, aki elvégzi a halott vizsgálatot és intézkedik a halott elszállításáról. Községekben célszerû a halott szállításhoz a késõbbi temetkezési szolgáltatót kérni. E tényt, valamint a temetés módját (hamvasztás, temetés) az orvossal tudatni kell.
Községekben a halott vizsgálati bizonyítványt a háziorvos állítja ki. Amennyiben hamvasztásra kerül sor boncolás nélkül, az illetékes ÁNTSZ tisztiorvosa engedélye is szükséges és csak ezután lehet anyakönyveztetni az elhunytat.
Kórházi elhalálozás esetén, a kezelõ osztályon át kell venni az elhunyt személyi tárgyait, ugyanitt kezdeményezhetõ a boncolástól való eltekintés, amelyhez a patológiai osztály vezetõjének és a fõigazgató engedélyére is szükség van.
A halott vizsgálati bizonyítványt a patológiai osztály állítja ki.
Rendõrségi eseteknél (baleset, öngyilkosság) a halott vizsgálati bizonyítványt és a temetési engedélyt, a boncolást követõen az eljáró rendõrkapitányság állítja ki.
Községekben a helyi és egyházi szokások szerint, a család kívánságának megfelelõen bonyolítjuk le a temetéseket. Színvonalas temetkezési szolgáltatással segítõi és támaszai vagyunk a hozzánk fordulóknak.

További szolgáltatásaink

 • Hagyományos-és hamvasztásos temetések lebonyolítása
 • Rátemetés
 • Exhumálás
 • Kellékárusítás
 • Koszorú-kötészet
 • Szállítás
 • Anyakönyveztetés, teljes körû ügyintézés.

Szükséges okiratok

 • Az elhunyt személyi azonossági igazolványa. Külföldi állampolgár esetén az útlevele.
 • Az elhunyt születési anyakönyvi kivonata.
 • Ha az elhunyt házas volt, akkor a házassági anyakönyvi kivonata.
 • Ha az elhunyt elvált, akkor a válás tényét bizonyító végzés.
 • Ha az elhunyt özvegy, akkor a házastárs halotti anyakönyvi kivonata.
 • Az orvos által kiállított halotti bizonyítvány és a statisztikai lap.
 • Nyugdíjas elhunyt esetén a nyugdíjas törzsszám.
 • 2002. január 1-e után kiállított gépjármû vezetõi engedély és érvényes útlevél.
 • Meglévõ sírhely, úrnafülke esetén a sírhely helyrajzi száma és a sírba temetett neve, temetés ideje.